Projekt ogrodu

Cena zależy od wielkości ogrodu i specyfiki projektu, kształtuje się w przedziałach 1,3 -2,5 zł/ m2 działki

Jeśli projekt jest również  realizowany obowiązuje 20 % zniżka.

Założenie ogrodu

Cena ustalana indywidualnie, po zapoznaniu się z terenem i projektem tworzony jest kosztorys do akceptacji przez Inwestora.

Pielęgnacja ogrodu

Cena znana po ustaleniu prac na ogrodzie i ich częstotliwości.

^ top